Публічна оферта

Інтернет-магазин cake-art-brd.com справжньою офертою пропонує фізичним особам укласти Договір про платний доступ до Відео-уроків на умовах, зазначених нижче.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Відео-урок – аудіовізуальний твір, виключне право на яке належить Правовласнику, розміщений на Сайті. Відео-урок містить опис приготування страви та/або напою.

Відео-курс – кілька відео-уроків.

Договір – ліцензійний договір, що укладається між Правовласником та Користувачем.

Доступ/Доступ до Відео-уроку/Відео-курсу – надання Правовласникам Користувачеві права на використання аудіовізуального твору (Відео-уроку) відповідно до умов Договору.

Персональні дані – прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного телефону та адреса електронної пошти Користувача.

Користувач – фізична особа, яка укладає Договір з Правовласником та виступає ліцензіатом стосовно Правовласника. Користувач набуває Доступ до Відео-уроку/Відео-курсу виключно для особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Правовласник – є власником виняткового права на аудіовізуальний твір (Відео-уроку) і виступає ліцензіаром по відношенню до Користувача.

Сайт – сайт Правовласника – cake-art-brd.com

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Правовласник надає Користувачеві Доступ до Відео-уроку/Відео-курсу, а Користувач зобов’язується сплатити вартість надання Доступу.

3. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ

3.1. Користувач, який бажає укласти Договір, здійснює приєднання до умов Договору в електронній формі у порядку, встановленому цим розділом Договору. Договір укладається шляхом приєднання Користувача до встановлених Договором умов загалом.

3.2. Приєднання до умов Договору означає, що Користувач ознайомився з усіма положеннями Договору, погоджується з ними та приймає на себе беззастережне зобов’язання дотримуватися їх.

3.3. Користувач та Правовласник визнають приєднанням до умов Договору Користувача послідовне виконання Користувачем наступних дій:

3.3.1. Відвідування Сайту та надання своїх Персональних даних Правовласнику через Сайт.

3.3.2. Повна оплата вартості надання доступу.

3.4. У разі часткової оплати вартості надання Доступу Договір не вважається укладеним.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ

І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДОСТУПУ

4.1. Користувач вибирає Відео-урок/Відео-курс, Доступ до якого він хоче отримати, надає свої Персональні дані Правовласнику з використанням спеціальної форми на Сайті та оплачує вартість надання Доступу.

4.1.1. Перелік та опис Відео-уроків/Відео-курсів розміщуються на Сайті.

4.2. Доступ надається Користувачеві протягом 24 годин з дати, що настає за датою надходження коштів Правовласнику.

4.3. Доступ надається Користувачеві через направлення Правовласником посилання на електронну пошту Користувача, вказану ним через спеціальну форму на Сайті.

4.3.1. У разі оплати Користувачем вартості надання Доступу до Відео-курсу, Правовласник має право направити Користувачеві кілька посилань (окреме посилання на кожен відео-урок).

4.4. Користувачу надається право перегляду Відео-уроку/Відео-курсу в режимі потокової передачі з використанням пристрою Користувача за наявності підключення до Інтернету.

4.5. Правовласник надає Користувачеві лише право на особистий перегляд аудіовізуального твору (Відео-уроку) на підставі невиключної ліцензії. Правовласник має право надавати Доступ до будь-якого відео-уроку одночасно декільком особам на свій розсуд.

4.6. Користувач не має права передавати отримане право третім особам, а також не вправі копіювати, розповсюджувати будь-яким чином та використовувати іншим чином Відео-уроки, доступ до яких йому надано.

4.7. Користувач не має права здійснювати публічний показ аудіовізуального твору (відео-уроку).

4.8. Користувач зобов’язується повідомити правовласника коректну адресу електронної пошти для отримання посилання на відео-урок.

4.8.1. Якщо посилання на Відео-урок було направлено на адресу електронної пошти, вказаної Користувачем і при цьому Користувач не може приступити до Перегляду Відео-уроку внаслідок вказування ним некоректної адреси електронної пошти (з помилкою та ін.), втрати доступу до адреси електронної пошти або інших причин, але з вини Правовласника, то Правовласник несе у своїй відповідальності. При цьому термін надання доступу не продовжується.

4.8.2. Користувач та Правовласник має право домовитися про зміну адреси електронної пошти Користувача. При зміні адреси електронної пошти Користувача Правовласник анулює раніше спрямоване посилання та надсилає нове посилання на Відео-курс на нову адресу електронної пошти Користувача. При цьому термін надання Доступу не продовжується.

5. ТЕРМІН НАДАННЯ ДОСТУПУ

5.1. Доступ надається на термін, зазначений в описі Відео-уроку/Відео-курсу. Опис до Відео-уроку/Відео-курсу розміщується на Сайті.

5.2. Термін дії Доступу починає текти з дати, наступної за датою направлення Правовласником посилання Відео-урок/Відео-курс Користувачеві.

5.2.1. Правовласник та Користувач домовилися, що доказом направлення посилання на Відео-урок може бути одночасний напрямок посилання на адресу електронної пошти Користувача та на адресу електронної пошти Правовласника.

5.3. Після закінчення терміну надання Доступу до Відео-уроку/Відео-курсу Правовласник закриває Користувачеві Доступ до Відео-уроку/Відео-курсу незалежно від того, чи переглянув Користувач протягом зазначеного терміну повністю весь Відео-урок/Відео-курс (частина Відео-уроку /Відео-курсу) або не переглянув Відео-урок/Відео-курс зовсім.

5.4. Правовласник не гарантує, що Сайт працюватиме безперервно, швидко, надійно та без помилок. Термін надання Доступу продовжується на той час, протягом якого Сайт не працював.

6. ВАРТІСТЬ НАДАННЯ ДОСТУПУ

6.1. Вартість Доступу встановлюється у пропозиції на Сайті стосовно кожного Відео-уроку/Відео-курсу окремо.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Згадування у Відео-уроках харчових продуктів (в т.ч. напоїв) певних марок, брендів, найменувань виробників, а також згадування марок, брендів, найменувань виробників кухонного приладдя, кухонної техніки не є рекламою будь-яких марок, брендів, виробників та/ чи магазинів.

Правовласник не є агентом, комісіонером, а також не виступає представником будь-якого виробника, магазину чи продавця.

Використання будь-яких певних марок, брендів, найменувань виробників харчових продуктів та кухонного приладдя не є обов’язковим для приготування страв та/або напоїв із Відео-уроку.

7.2. Користувач самостійно приймає рішення:

7.2.1. готувати страви та/або напої, що згадуються у Відео-уроці;

7.3.2. слідувати чи не дотримуватися рекомендацій з Відео-уроку;

7.2.3. про вибір виробників харчових продуктів та вибір кухонного приладдя;

7.3. Правовласник не несе відповідальності за ухвалені Користувачем рішення.

7.4. Користувач самостійно приймає рішення вживати ті чи інші продукти/напої з урахуванням особливостей свого здоров’я, а також здоров’я тих осіб, яких він має намір пригостити.

7.5. Правовласник не має спеціальних знань у дієтології чи медицині.

7.6. За потреби Користувач зобов’язується проконсультуватися з відповідними фахівцями (лікарями, дієтологами та ін.) щодо можливості вживання тих чи інших продуктів/напоїв.

8. Вирішення суперечок

8.1. Усі суперечки та розбіжності за цим Договором сторони до звернення до суду прагнутимуть вирішити у досудовому порядку. До звернення до суду сторона, яка вважає свої права порушеними, зобов’язана направити іншій стороні претензію, термін відповіді яку становить 14 робочих днів із дня її отримання. Претензія може бути направлена ​​як поштою, так і електронною поштою у формі електронного документа у вигляді відсканованої копії паперового документа. Право на звернення до суду виникає у сторони, яка направила претензію, у разі неотримання відповіді на неї протягом 14 робочих днів, або у разі отримання відповіді, яка цю сторону не задовольняє.

8.2. Розгляд спору у суді здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

9. КОНТАКТИ ПРАВОвласника

Адреса електронної пошти: cake.art.brd@gmail.com

Інстаграм @elvira_cake_art